גני ילדים בראשון לציון. תמונה ממאגר Shutterstock
גני ילדים בראשון לציון. תמונה ממאגר Shutterstock

באופן מקוון בלבד: החל הרישום לגני הילדים בעיר

הרישום לגני הילדים בעיר ימשיך עד ליום רביעי ה-03.02.2021 ויתבצע דרך אתר האינטרנט הייעודי בלבד עקב הגבלות הקורונה. כנס מקדים להורים ייערך בשבוע הבא באפליקציית הזום

פורסם בתאריך: 19.1.21 07:34

עיריית ראשון לציון פתחה השבוע את הרישום לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרונים בגנים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, שיסתיים ביום רביעי ה-03.02.2021, למעט במקרה של רישום מאוחר בנסיבות חריגות. מפאת המגבלות והנחיות הקורונה של משרד הבריאות, הרישום ייערך השנה באמצעות האינטרנט בלבד.

באמצע תקופת הרישום הודיעה העירייה כי ייערך כנס וירטואלי להורים למטרת היכרות עם גני הילדים הכנס יתקיים ביום שני ה-25.01, בשעה 20:00, כאשר קישור לכנס יתפרסם להורים סמוך למועד הרישום.

​גילאי הרישום לגנים, בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מספר 32 (התשע"ג-2013) יהיו להלן:

 • גילאי 5 – ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 עד: ב' בטבת התשע"ז- 31 בדצמבר 2016
 • ​גילאי 4 – ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז – 1 בינואר 2017 עד: י"ג בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017
 • גילאי 3 – ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת התשע"ח – 1 בינואר 2018 עד: כ"ג בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018

חלוקת הרישום לפי גילאים מאפשרת בין היתר גם הישארות שנה שנייה בגן חובה במידה וזו נדרשת. הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן ו/או לפסיכולוג הגן, שיעביר המלצה לשירות הפסיכולוגי החינוכי. כל בקשה תידון בוועדת מעוכבים ותשובה תימסר להורים לאחר הדיון בוועדה. במקביל, בכל מקרה על ההורים לרשום את הילד או הילדה לבית הספר עד להחלטת הוועדה.

חשוב לציין כי הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים המשנים כתובת בתוך העיר ואת כתובתם בתעודת הזהות, המעודכנת במרשם האוכלוסין בהתאם לחוק עדכון כתובות תשכ"ה-1965 עד ליום 30.11.2020 בלבד.

לצורך התחלת תהליך הרישום יש להיכנס לאתר הייעודי ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר תעודת זהות של ההורים והילד, כתובת מגורים, סוג מגמת גן (ממלכתי או ממלכתי-דתי), קוד רישום, שם הגן בעדיפות ראשונה ושם הגן בעדיפות שנייה מתוך רשימת הגנים הקרובים לכתובת המגורים וכן פרטי אמצעי תשלום. יש לציין כי ללא כל הפרטים הללו, הרישום לא יהיה בתוקף.

מהעירייה נמסר כי גם לאחר מילוי כל הפרטים אין התחייבות לשבץ את הילד לגנים שביקשו ההורים במעמד הרישום, עקב שיקולים כמו מכסת ילדים בגן, מקום מגורים ופרמטרים נוספים. כמו כן נמסר כי אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום המוכרזת. בהקשר זה נמסר מהעירייה כי שינוי כתובת המגורים לכתובת פיקטיבית במטרה להירשם לגן אחר היא עברה חמורה על החוק, ובכל מקרה נשמרת לעירייה האפשרות לוודא את פרטי הרישום של כל הורה באמצעים העומדים לרשותה.

תהליך הרישום לחטיבות הצעירות (מופיעות ברשימת הגנים העירוניים) יתבצע האופן דומה לרישום לגני הילדים. באותו אופן, במקרה של רישום תלמידים מעל התקן, תהיה הרשות רשאית להעביר חלק מהנרשמים למוסד אחר בו יש אפשרות לקליטתם.

רישום לתושבים חדשים או לאחר שינוי כתובת

תושבים חדשים או תושבים ששינו כתובת בעיר לאחר תאריך ה-01.12.2020​, יוכלו השנה לראשונה לבצע גם הם רישום אינטרנטי לגני הילדים. לצורך ביצוע הרישום יש להעלות לאתר הרישום הייעודי את כל המסמכים הבאים, כצעד מקדים לרישום:

 • תעודות זהות של שני ההורים בצירוף הספחים בהם מופיעים פרטי הילד
 • העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות
 • חוזה שכירות או קנייה – חוזה עדכני חתום בו מופיע מועד הכניסה לנכס
 • במקרה של בית בבנייה – היתר בנייה ותאריך משוער לסיום הבנייה חתום על ידי עו"ד
 • תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית ותקפה למועד הרישום עם פרטי ההורים והילד הנרשם, ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. כמו כן יש לצרף לבקשה מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר.

לאחר 3 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים הנדרשים, ההורים שביצעו רישום יקבלו הודעה על כך שהמידע נקלט ברשות וכי הם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט העירוני ולבצע את הרישום.

רישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובעיות רפואיות

ילדים או הורים הזקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי לצרכיהם, בשל מוגבלות המחייבת התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים, צריכים להגיע למוסד הייעודי בטרם תחילת תקופת הרישום המוכרזת. על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב/4 (א) הנוגע להקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי: "הילדים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל".

בכל מקרה של רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים לכל מוסד בעיר, יש לתאם רישום מוקדם מראש בטלפון: 03-9547979 או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected], ובנוסף יש לפנות למנהלת יחידת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך בטלפון: 03-9547481 / 03-9547451 או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].

בעת רישום ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע הצוות החינוכי בביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, יש לתאם רישום מוקדם מראש בטלפון: 03-9547979 או בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]. ילדים הסובלים מבעיות התפתחותיות או מבעיות בריאות אחרות (שאינן כרוכות בסייעת רפואית/סייעת אישית), יש לעדכן את יחידת הרישום והשיבוץ על מנת שתיערך בהתאם.

רישום מיוחד לגני הילדים בנסיבות אלה מחייב לצרף לבקשת הרישום חוות דעת רפואית עדכנית נכונה לשנת 2021 מרופא מקצועי מטפל, המפרטת את הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש עד תאריך 31.05.2021 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected], כאשר לאחר התאריך הנ"ל, אתר משרד החינוך ייסגר ולא יתאפשר להגיש בקשות נוספות.

מהעירייה נמסר כי תוקפה של זכאות לסייעת רפואית לביצוע הוא לשנה אחת בלבד, ולכן יש להגיש בקשה מחודשת מידי שנה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים והמעודכנים לשנת הלימודים הבאה, ולאחר מכן להמתין לוועדה במשרד החינוך. בהקשר זה נמסר גם כי שיבוץ בגן בו משובץ יותר מילד אחד בעל צורך רפואי מקנה בכל מקרה סייעת אחת לכלל הילדים.

רישום לילדים במשפחה עם "הורה עצמאי"

רישום עבור "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" – הכולל רישום של הורים גרושים/פרודים או בכל סטטוס דומה, יתבצע בנוהל דומה לרישום הרגיל אך יש לצרף לבקשה את למסמכים הבאים:

 • טופס הצהרה להורים עצמאיים, מעודכן ותקף למועד הרישום, המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך.
 • במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין הרישום, על ההורים לפנות לערכאות משפטיות ולהציג בפני היחידה לרישום ושיבוץ את ההחלטות שהתקבלו.
 • דיוור כפול – אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת.

תושבים בסטטוס זה אשר משנים כתובת או נרשמים כתושבים חדשים בעיר, בתנאי שהרישום מבוצע לאחר תקופת הרישום המוכרזת ולא במהלכה, עשויים שלא לקבל שיבוץ בהתאם לבקשתם, זאת כיוון שהרשות אינה מתחייבת לתנאי השיבוץ לאחר תום תקופת הרישום.

רישום לגן מוכר שאינו רשמי – חרדי ושאינו חרדי

הורה המעוניין לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי, חרדי או אחרת, יוכל לבצע רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד, בצירוף צילום תעודות זהות ונספח ד' חתום.

​הרישום לגן מוכר שאינו רשמי יתבצע בהתאם להנחיות הבאות:

 • ההורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.
 • הרישום יתבצע רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' חתום שמולא כראוי.
 • בקשת ביטול רישום – אישור ביטול רישום מגן עירוני לצורך מעבר לגן מוכש"ר חרדי או שאינו חרדי יהיה בכפוף להחלטת הרשות.

בנוגע לרישום לגן מוכר שאינו רשמי, נמסר מהעירייה כי רישום למוסדרות אלה מיועד לתושבי ראשון לציון בלבד ויכול להתבצע בתנאי שיש להם רישיון פעילות בר תוקף לשנת הלימודים תשפ"א, כאשר פתיחת הגן מותנת במספר הנרשמים ברשות על פי תקן פתיחת גנים במשרד החינוך.

ביטול רישום או שיבוץ לגני הילדים

הורים המעוניינים לבטל את הרישום או את השיבוץ לגן הילדים שכבר בוצע בשל מעבר לעיר אחרת או עקב עזיבת הארץ לחו"ל – שני המקרים היחידים בהם ניתן לבצע זאת – חייבים להודיע על כך בכתב ליחידת רישום גני ילדים מיידית, בצירוף תעודות זהות של שני ההורים ופרטי הילד בחתימתם באמצעות דואר אלקטרוני [email protected].

מהעירייה נמסר כי במקרה של הורים שיהיו מעוניינים לחדש רישום לאחר הודעת הביטול, אין הרשות מתחייבת לשבץ שנית את ילדים בגן אליו שובץ מלכתחילה.


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בראשון לציון? 

הורידו את אפליקציית "השקמה ראשון לציון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "השקמה ראשון לציון" באייפון 

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של השקמה ראשון לציון  כאן  והיו הראשונים לדעת


תגובות

אין תגובות

תגיות:

🔔

עדכונים חמים מ"השקמה ראשון לציון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר